Kunnen ceo's genoeg geschikt personeel aantrekken?