Cristina Frans verkozen als “moeder openbare bibliotheek