Digital Duel – partnerschap met de lokale besturen