Digitale vaardigheden zijn even essentieel als wiskunde voor onze leerlingen