Meer taken voor bieb Bronckhorst door onder andere teruglopende ledenaantallen