Overgang naar digitaal gaat voor veel ouderen te snel