Stelling: overgang naar digitaal gaat voor mij veel te snel