Studiemiddag bibliotheken en de Wet hergebruik overheidsinformatie