Trillingsmeter en Facebook-pagina bouw appartemencomplex voormalige bibliotheek