Voorstelling Letter voor Letter gaat swingend om met laaggeletterdheid