Werknemers investeren zélf in ontwikkeling van digitale vaardigheden om bij te blijven