Adviseur bedrijfsvoering – Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties – Den Haag