Frontend Engineer – Koninklijke Bibliotheek – Den Haag Centrum