Herkomstonderzoeker (Indonesië) – Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen – Leiden