Research Software Engineer – Koninklijke Bibliotheek – Den Haag