Research Software Engineer – Koninklijke Bibliotheek (KB) – Den Haag