Secretaris onafhankelijke rechtsbeschermingscommissies en –colleges Juridische Zaken (1,0 fte) – Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) – Rotterdam Kralingen-Crooswijk